Szolgáltatások. A felkínált szolgáltatások magukba foglalnak számos honlap létrehozására alkalmas eszközt és alkalmazást (a továbbiakban “Eszköz” név alatt lesz említve), amit a CLX Honlapkészítő (a továbbiakban “CLX“ hivatkozás alatt) működtet és tölti be azok webtárhely szerepét az ügyfelei számára (az elkövetkezendőkben “Felhasználó”címszó alatt). A Felhasználók ezáltal képesek lesznek megalkotni és közzétenni saját website-jukat (a továbbiakban” Honlap” név alatt ). A CLX egy internetes szolgáltatás, amit a S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C. működtet a következő hivatalosan bejegyzett székhely alatt: Sat. Palota, nr. 119/A, 417516, Palota, Bihar, Románia.

Vezérigazgató: Francisc Osvald

Cégbejegyzési szám: J05/1591/2009 Oradea, Bihor (ROMANIA)

Adószám: RO26332771

 

Cylex Dienstleistungs GmbH

Pfalzerstr 81

46145 Oberhausen

Németország

Telefonszám: 0208 62957-0

Fax: 0208 62957-10

dienstleistung[at]cylex.de


Vezérigazgatók: Peter Magin, Herbert Kotowski

Cégbejegyzési szám: HRB 22050, Amtsgericht Duisburg

Adószám: DE815156863

a S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C partnere és felelősséget vállal a marketingért, az ügyfélszolgálatért és a honlapkészítésért.

 

Alkalmazások. Az aktuális díjszabási ajánlatok, rendelések, szolgáltatások, számlázás, árujegyzék és a kézbesítés módja a Felhasználási feltételek (a továbbiakban “Feltételek” alatt) hatáskörébe tartozik, ami az ezt követő részben található meg. A szabályzatot a Felhasználónak teljes mértékben és feltétel nélkül el kell fogadnia. A feltételekben leszögezett pontok jogilag előnyt élveznek bármilyen ellentétes Felhasználói intézkedéssel, ill. rendelkezéssel szemben, mint például a vásárlásra vonatkozó feltételek esetében. A fent említett ellentétes intézkedés akkor kaphat érvényes jogi keretet, ha arról írásos megegyezés születik a két fél, azaz a CLX és a Felhasználó között. Ennek ellenére, ha a feltételekben leszögezett kitételek összeegyezhetetlenek bármilyen nemű írásos megállapodással, ami a CLX és a Felhasználó között köttetett, a két fél szerződésébe foglalt rendelkezések válnak hatályossá.

Azonosítás. Annak érdekében, hogy a Felhasználó beléphessen a CLX Honlapkészítő Honlapra, ami által hozzáférhet a honlapépítő eszközökhöz, a regisztrációkor egy belépési azonosítóra és jelszóra lesz szüksége. A belépési azonosítót és jelszót csak egy bizonyos Felhasználó veheti igénybe. Ezáltal az illető Felhasználó vonható felelősségre minden olyan tevékenységért, amire az azonosító fiókjában kerül sor. Továbbá, ugyancsak ő felelős azért, hogy a jelszavát biztonságban tartsa. A Felhasználó elfogadja, beleegyezik és egyetért azzal a kikötéssel, hogy a CLX-nek jogában áll belépni, megőrizni és felfedni a Felhasználó fiókjában rögzített információkat (magába foglalva az egyén nevét és elérhetőségi adatait). Ezen lépések akkor foganatosítanak, ha a törvény megköveteli őket, vagy annak a jóhiszeműségnek az elvében, hogy ilyen fajta belépés, megőrzés, illetve felfedés szükséges és helyénvaló, a józan ész határain belül, a következő célokból: (a.) eleget tenni a törvényeknek, (b.) megszilárdítani a Felhasználói feltételek alapjait, (c.) elejét venni, illetve válaszolni azokra a panaszokra, ami egy harmadik fél jogait sértő Honlap közzététele miatt születhetnek, (d.) hatásosan megfelelni a Felhasználók ügyfélszolgálattal kapcsolatos kéréseinek, (e.) védeni a CLX jogait, tulajdonát és biztonságát, Felhasználóit és a nagy nyilvánosságot. A CLX adatvédelmi politikája részletekbe menően meghatározta, hogyan és milyen körülmények között használhatja és fedheti fel a vállalat a Felhasználó fiókjába foglalt személyes információkat.

Aldomain (altartományok). A CLX Honlap és annak honlapkészítő eszközei részeként a vállalat biztosít Felhasználói számára ingyenes és regisztrált CLX altartományokat (mint például [aldomén].clx.hu) (a következőkben CLX altartomány címszó alatt lesz megtalálható), abból az exkluzív célból, hogy webtárhelyként szolgáljanak saját Honlapjuk számára. A CLX fenntartja a jogot minden CLX altartomány használatára, és, bármelyik pillanatban és indoklás nélkül, jogában áll visszavonni vagy felfüggeszteni akármelyik altartomány igénybevételét. Azonban elektronikus levél formájában értesítést küld 14 nappal a felfüggesztést megelőzően. A CLX altartomány használata kizárólagos és nem átruházható.

Domain név regisztráció, webtárhely, megszüntetés és szolgáltatóváltás

1.1 A felhasználó egy ingyenes CLX altartományt (aldomain) kap, amelyet egy előfizetős díjcsomag igénybevételével egy legfelső szintű tartományra (pl. .de, .com stb.) cserélhet. A CLX Alap, Business és Pro csomagok esetén a domain név regisztrációja legalább egy évig szükséges. A kezdeti, első év után a Szerződést a következő évre is megújítják, feltéve hogy hat héttel a kezdeti első év lejárta előtt a Szerződést nem bontják fel. A havi fenntartási költség, valamint a domain hosting a kiválasztott csomagtól függ, ami a CLX honlapján tekinthető meg. A havidijat egy évre előremenően kell kifizetni. A Felhasználó a következő domainek közül választhat: co.uk, .de, .com, .net, .org, .info, .biz, .eu kivételt képeznek a prémium és aukciós domain nevek. A regisztrációval kapcsolatos követelményekről a domain név Regisztrátor útmutatókban olvashatsz bővebben: http://www.denic.de/domains/allgemeine-informationen/domainrichtlinien.html

1.2 A CLX csak közvetitő szerepet vállal a domain nevet igénylő Felhasználó, illetve cég között, amely a domain regisztrálással és fenntartással kapcsolatos ügyek intézéséért felelős. A Felhasználó a Kívánt Domain nevet közli a CLX-el, majd a CLX a domain név regisztrációval kapcsolatos előirásoknak megfelelően jár el. A Felhasználó adataival kapcsolatos információkat a MyCylex továbbitja a Regisztrátornak. A domain név regisztrációs megállapodás a Felhasználó és a Regisztrátor között jön létre, utóbbi a Kívánt Domain regisztrálásáért felelős.

1.3 A Kívánt Domain nevet, illetve a Domain-igényléssel kapcsolatos összes adatot és információt a Felhasználó a CLX Domain Regisztrációs űrlap segitségével továbbitja. A Felhasználó garantálja, hogy a domain név regisztrációnak nyilatkozatában közzétett minden adat naprakész, teljes, hiteles és pontos, továbbá hogy a domain név regisztrációjának igénye csakis őt illeti, illetve a Felhasználó tudása és tájékozottsága szerint sem közvetett sem közvetlen módon nem sérti meg egy harmadik fél jogait vagy bármilyen más általános jogszabályt. Amennyiben a .de domain tulajdonosa nem rendelkezik németországi lakhellyel, köteles megadnia egy németországi lakhellyel rendelkező Adminisztrációs Felhasználó adatait. Az Adminisztrációs Felhasználó a .de domain felett teljes jogú felhatalmazással rendelkezik a Német Polgári Törvénykönyv 184. részének, a Német Büntetőeljárási Törvénykönyv 132. részének, a Német Közigazgatási Biróság Törvénykönyv harmadik cikkelyében található 56. részének, a Német Közigazgatási Eljárásról szóló törvény 15. részének, illetve a Német Tartományok Közigazgatási törvények alapján. Abban az esetben, ha a regisztrált domain név nem egy .de domain név, akkor az eltérő domain nevet az adott ország jogi törvényeinek és eljárásainak megfelelően kell alkalmazni. Bármilyen jellegű adatváltoztatás esetén a Felhasználó írásban és kötelezően tájékoztatja a CLX-et indokolatlan késedelem nélkül. Továbbá a Felhasználó teljes és pontos adatokat hoz nyilvánosságra a Domain Tulajdonosát és a Német Közigazgatási Kapcsolattartót (Admin-C) tekintve.. A technikai partnere a domain regisztrációs folyamatnak minden esetben a CLX. Függetlenül a domain regisztrációjakor rendelkezére bocsájtott elérhetőségi adatoktól, az itt megadott adatoknak tartalmaznia kell a felhasználó teljes nevét, a számlázási címét, amelyre az értesítéseket és egyéb iratokat lehet küldeni ( Pf vagy névtelen cím nem elfogadott), e-mail címét, és a telefonszámát.

1.4 A Felhasználó nevében, valamint az általa nyújtott információk segitségével a CLX kérelmezi a Kívánt Domain név bejegyzését. Amennyiben a Felhasználó az előre meghatározott összeget kifizeti a CLX kéri a Domain Név aktiválását. Az egy éves, kezdeti szerződéses megállapodás lejárta után és a következő évre vonatkozó havi dij kifizetése után a CLX továbbra is folytatja a domain adminisztrálásával és hosting szolgáltatással kapcsolatos feladatkörét (az 1.1-ban leirtakkal összhangban). A CLX nincs befolyással a Regisztrátorra. A CLX nem garantálja, hogy a Kívánt Domain név regisztrálva lesz, valamint hogy nem lesz egy másik fél számára átruházva. A CLX tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a Kivát Domain név elérhető vagy nem. A Felhasználó elfogadja azt, hogy a CLX ezeket az információkat egy harmadik fél által szerzi be, továbbá, hogy a keresési találatok a CLX-en csak a keresés időtartamáig maradnak érvényesek. A domain név csak abban az esetben lesz aktiv, ha azt a Regisztrátor jóváhagyja. A CLX segitségével igénybevett domain név csakis egy, a CLX Honlapkészitő segitségével létrehozott weboldallal kapcsolható össze.

1.5 A Kívánt Domain név bejegyzése előtt a Felhasználó garantálja, hogy sem közvetett sem közvetlen módon nem sérti meg semmilyen harmadik fél jogait.

1.6 A felhasználó nem változtathatja meg a Kívánt Domain nevet, ha a domain kérelmet a CLX részére küldték. Azonban a felhasználó jogosult arra, hogy válasszon egy másik domain nevet, ha a Kívánt domain név akkor került kiosztásra, miközben az említett Domain kérelmet a Regisztrátornak továbbítják. Ez nem alkalmazható abban az esetben, amennyiben a Felhasználó szolgáltatót akar váltani és az előző szolgáltató elutasitja az erre vonatkozó kérelmét. Az előző szolgáltatótól való domain kibocsájtása a Felhasználó felelőssége, továbbá a Felhasználónak egy második domain névre vonatkozó regisztrációs kérelme felár ellenében történik meg. A Felhasználó nem jogosult a domain ingyenes cseréjére, amennyiben az eredeti domaint törli vagy a cserélni Kívánt Domain egy domain nevekkel kapcsolatos vitafórum során törölve lett.

1.7 A Felhasználó a CLX-en kívül, más Szolgáltatónak is megbízást adhat a saját Domain adminisztrálására, miközben a Díjcsomag vásárlási Szerződés aláirásával a Felhasználó jogai és kötelezettségei változatlanok maradnak. A Szerződésben rögzitett feltételek alapján a fentebb említett Szerződés bármikor megszüntethető.

1.8 A domain tárhely szolgáltatás lemondására három hónap felmondási idő áll a rendelkezésére. Bármilyen domain szolgáltatóval kapcsolatos visszavonást, törlést vagy változtatást írásos formában is közölnie kell. Amennyiben a Felhasználó visszavonja a CLX tárhely szolgáltatását és / vagy ha a Felhasználó kérelmezi a tárhely szolgáltató megváltoztatását és a CLX nem kapja meg időben a tárhely szolgáltató megváltoztatásának az erdeményeként létrejött AuthInfo-t az új szolgáltatótol és / vagy a Felhasználótól és / vagy a jóváhagyáshoz szükséges előfeltételek nem teljesülnek, a CLX-nek joga van kérni a Regisztrátortól a visszavont domain eltávolitását / törlését. Amennyiben a Felhasználó teljesíti a fent említett elvárásokat a CLX engedélyezni fogja a Szolgáltató cserét.

1.9 A CLX-et minél hamarabb, indokolatlan késedelem nélkül értesíteni kell, amennyiben a felhasználó minden jogát elveszíti a bejegyzett domainnel kapcsolatban.

1.10 A CLX biztosítja a folyamatos kapcsolatot és a szerverek elérhetőségét, ez alól kivételt képezhet az ha ütemezett karbantartási munkákat kell végezni az Eszközön. Továbbá nem kizárt a csatlakozás megszakitása, illetve természeti vagy külső hatások, szerver vagy adatátviteli problémák előfordulása, amelyek túllépik a CLX hatáskörét.

1.11 A CLX nem bocsájt használatra a Felhasználónak semmilyen vezérlőpultot, amelyen a DNS-el (Domain Name System, azaz tartománynévrendszer) kapcsolatos változtatásokat elvégezheti. Minden szükséges változtatást a Domain név regisztráció, webtárhely, megszüntetés és szolgáltatóváltást illetően a CLX csapata fog elvégezni

Egy harmadik fél szoftvereiről és szolgáltatásairól. A CLX Honlap és annak eszközei tartalmazhatnak linkeket egy harmadik fél honlapjához. Ez alatt értünk más Felhasználók honlapjait, egy harmadik fél szövegeit, videó anyagot (podcast-ek), különleges ajánlatokat, szoftver alkalmazásokat (beleértve widgetek használatát is) és külső alkotóelemeket abból a célból, hogy egy bizonyos fokú funkcionalitást biztosítsanak (a továbbiakban “Harmadik fél szoftverei és szolgáltatásai” név alatt lesz említve). A fent említett funkcionalitás miatt a CLX Honlapkészítő Honlapjának és/vagy eszközeinek és/vagy a Felhasználók saját Honlapjának egy bizonyos tulajdonsága függ a külső alkotóelemtől. Más esetben a CLX Honlap és/vagy annak eszközei és/vagy a saját Honlapjának a működése szempontjából elengedhetetlen a harmadik fél részéről felkínált külső komponens. A CLX semmilyen körülmények között nem vállal garanciát más programért, nincsenek ezügyben követelései és nem rendelkezik a harmadik fél szoftverei és szolgáltatásai fölött. A CLX nem monitorizálja a harmadik fél által előállított szoftvereket, szolgáltatásokat és nem vállal ezekért felelősséget (beleértve és kivétel nélkül, bármilyen vírust vagy más működésképtelenné tevő tulajdonságokat). A CLX ügyfeleinek kizárólag hozzáférést kínál és ellátja a webtárhely szerepét ilyen tartalmak számára, mintegy a cég szolgáltatásainak egyik szerves részeként. A CLX Honlapkészítő nem járul hozzá, nem támogatja, képviseli vagy szavatolja a harmadik fél szoftvereiben és szolgáltatásaiban közzétett tartalom, illetve hírközlés hitelességét, pontosságát, funkcionalitását, biztonságát, törvényességét, minőségét vagy megbízhatóságát. Ugyanakkor nem hagy jóvá vagy helyesel semmilyen véleményt, amit a harmadik fél által kibocsátott szoftver alkalmazásaiban, valamint szolgáltatásaiban tettek publikussá. A CLX minden körülmény között fenntartja a jogot arra, hogy eltávolítsa, lezárja a hozzáférést, vagy visszautasítsa a közzétételét, bemutatását vagy terjesztését minden fajta tartalmi elemnek vagy más honlapnak akármilyen okból kifolyólag, illetve minden ok nélkül, saját belátása szerint cselekedve. A CLX fenntartja a jogot arra, hogy törölje bizonyos Felhasználók belépését egy harmadik honlapra, vagy azok hozzáférését bármilyen interaktív szolgáltatáshoz. Továbbá, bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, minden ok nélkül, megtilthatja vagy megakadályozhatja a belépést bármilyen Honlapra, ami a harmadik fél tulajdonát képezi, akár Felhasználói tartalomhoz is.

Alkalmazási terület. A Felhasználó a funkciókat, eszközöket és honlapokat csupán az eredeti, azaz a honlapkészítés céljából használhatja. A kezdeti 30 napos próbaverzió alatt, illetve végén, a felhasználónak meg kell vásárolnia azt a csomagot, amelyik a legjobban megfelel az igényeinek. Abban az esetben, ha nem vásárol egy szolgáltatási csomagot sem a próbaverzió végéig, képtelen lesz változtatásokat közzétenni a honlapján, ami 6 hónap után teljes törlésre kerül rendszerünkből. Ha amellett dönt, hogy csomagot igényel tőlünk, ki kell egyenlítenie minden olyan feltűntetett díjat, ami a Clx.hu hivatalos honlapján publikált formában megjelenik. Azok a Felhasználók, akik ingyenes weboldalukat még a próbaverzió bevezetése előtt létrehozták, továbbra is ingyenesen használhatják létező weboldalukat. A CLX fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa díjszabásait. A megváltoztatott díjakat visszamenőleg nem lehet felszámítani, csupán a soron következő vásárlás esetén lehet őket kiszabni. Minden díj és számla vissza nem térítendő, csak abban az esetben, ha előzőleg ez nem volt pontosan leszögezve. A díjak megtérítése akkor sem maradhat el, ha a Díjcsomagok határideje előtt az ügyfél lemondja, megszünteti, illetve más személyre ruházza át a szolgáltatásokat. A Felhasználók nem tölthetnek fel, tehetnek közzé, tehetnek bármilyen módon nyilvánossá vagy terjeszthetnek olyan anyagot, amelyik rágalmaz, visszaél, rossz színben tüntet fel, zaklat, fenyeget vagy bármilyen más módon kárt tesz vagy szándékoz tenni mások törvényes jogaiban (mint például a személyiségi jogokban, a magánélet sérthetetlenségében vagy az egyén nyilvánosság előtti védelmében). Továbbá, nem tölthetnek fel, tehetnek közzé, terjeszthetnek, hirdethetnek vagy propagálhatnak olyan tartalmi elemeket, amit a CLX pornográfnak és/vagy obszcénnek talál. Ebbe a tiltó kategóriába tartoznak (de nem merül ki általuk) a következők: a kereskedelmi célú pornográfia, pedofília, vérfertőzés, állatokkal való fajtalankodás, gyerek pornográfia, erős vulgarizmusok, hacker-, illetve crackertartalom, szerencsejátékkal vagy kaszinóval kapcsolatos tartalom, tiltott kábítószerek és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos tartalom, fegyverek vagy lőszer értékesítése és bármilyen egyéb olyan tartalom, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait.
A CLX jelenteni fog a hatóságoknak, illetve bűnüldöző szerveknek minden olyan bizonyítékot, ami gyerek pornográfiára, pedofíliára, vérfertőzésre, állatokkal való fajtalankodásra, stb. utal a Felhasználó személyazonosságával, azonosítójával és a vele kapcsolatos információval egyetemben. A Felhasználók nem használhatják a CLX Honlapot és/vagy ezen eszközeit és/vagy saját létrehozott Honlapjaikat és/vagy a CLX altartományokat annak érdekében, hogy olyan Honlapokat építsenek, amelyek pornográfiát vagy erőszakot tartalmaznak, azaz kiskorúak számára tilos anyagot (pl. Felnőtt tartalmat). Továbbá az sem engedélyezett cégünk Felhasználói számára, hogy a CLX-et, annak eszközeit és/vagy a CLX altartományokat és/vagy saját Honlapjukat arra használják, hogy befogadjanak és/vagy terjesszenek és/vagy közzétegyenek ezen csatornákon keresztül Felnőtt tartalmat, amibe beletartoznak az escort és prostitúcióval kapcsolatos szolgáltatások. A Felhasználóknak nem engedélyezett olyan tartalmi elemek feltöltése, közzététele és terjesztése, amelyek másokat személyesítenek meg, vagy szándékoznak megszemélyesíteni olyan ábrázolási módban, hogy az félrevezethet vagy megtéveszt másokat. Mindemelett azon tartalom közzététele is tiltott, ami magába foglal, bármilyen formában, olyan elemeket, amelyeket az intellektuális tulajdonjog védelmez (vagy a magánélet sérthetetlenségéhez és nyilvánosság előtti védelemhez való jog). Kivételt képez, ha a Felhasználó birtokában van a használati jogoknak, vagy fennhatósággal bír ezek felett, ami maga után vonja, hogy csak az illető harmadik fél írásos beleegyezésével és engedélyével lehet közzétenni magánszemélyekről vagy vállalatokról szóló információt. A Felhasználó nem tölthet fel, tehet közzé, nem helyezhet el vagy terjeszthet Honlapján olyan fájlokat, programokat, szoftvereket, amik rosszindulatú számítógépes programokat, például vírust, férget, ártó kódokat, elrontott fájlokat tartalmaznak. Ezek kárt tehetnek más számítógépek operációs rendszerében és működésében. Ezenkívül szemét email (spam) továbbítása sem engedélyezett. Ezekhez társulnak a következő tiltólistán található tevékenységek: vírusos marketing bonyolítása, piramis rendszer propagálása, adathalászat, befogadó linkek kapcsolása egy harmadik, eladással foglalkozó félhez, abban az esetben, ha azok nem adtak engedélyt a csatlakozásra. A Felhasználók nem vehetik igénybe a CLX Honlapot és/vagy annak eszközeit és/vagy a készített Honlapokat és/vagy a CLX altartományait abból a célból, hogy információhoz jussanak vagy gyűjtsenek másokról beleegyezés nélkül, azok email címét is beleértve. A Felhasználó vállalja, hogy a Honlapot linképítésre, valamint szemét email (spam) kiküldésre nem használja. Továbbá a felhasználó a címzettek előző engedélyezése nélkül nem küldhet a CLX, valamint az ehhez kapcsolódó szerver szolgáltatókon keresztül azonos tartalommal rendelkező tömeges (spam) emaileket.

A Clx.hu Honlapkészítő nem engedélyezi a linképítés (linkbuilding) gyakorlatát. Azért, hogy elkerüljünk ehhez fogható eseteket, az ingyenes próbaverzió időszaka alatt létrehozott honlapokon minden külső linket rel “No Follow” (rel=“nofollow“) attribútummal látunk el.

Kizárólag a prémium csomagokkal létrehozott honlapokon belüli linkek kapják a rel “Follow” (i.e. követhető link) parancsot (rel="follow").

A CLX nem felelős a felhasználók által feltöltött tartalomért. Azonban fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint és előzetes indoklás nélkül eltávolítson minden olyan tartalmi elemet, ami rasszizmust, jogtalanságot, az emberi jogok megsértését, törvényen kívüli vagy egyéb elfogadhatatlan cselekedeteket tükröz vagy hirdet.

Adattárolási kapacitás. A tárhely mértéke függ a felhasználó által kiválasztott csomagtól. A CLX fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó Honlapján feltüntessen a CLX Honlapkészítő reklámozására szánt linkeket. A feltöltött tartalmi elemek felhasználás, másolás és/vagy terjesztés szempontjából megszorításoknak, illetve korlátozásnak lehetnek kitéve. A cég azt a jogot is fenntartja magának, hogy bármikor megszorító-korlátozó intézkedéseket foganatosítson, illetve változtasson a Honlap használatán, valamint az adattárolási kapacitáson előzetes figyelmeztetés után vagy figyelmeztetés nélkül, saját belátása szerint cselekedve. A Felhasználó kötelessége tudomásul venni és követni ezeket a megszorításokat. A CLX nem vállal felelősséget a Honlapok esetleges törléséért, vagy tartalom tárolási és feltöltési hibákért. A Felhasználó teljes felelőssége, hogy a tartalmi elemekről és Honlapjáról biztonsági másolatot hozzon létre.

Ingyenes képek egy harmadik fél részéről. A CLX ügyfelei számára hozzáférést biztosít ingyenes és professzionális készletképekhez. A Felhasználónak el kell fogadnia minden Fotolia és 123RF által kikötött előírást. Ügyfeleink nem használhatják a Fotolia által szolgáltatott képeket branding célokra, mint például logó készítése. A Felhasználó nem bocsáthatja áruba a képeket, illetve a saját CLX Honlapkészítővel készített Honlapján kívűl máshol nem használhatja fel ezeket.

Egy harmadik féltől származó képek. A CLX hozzáférést biztosít Felhasználóinak professzionális készletképekhez egy partneri kapcsolat által, amit a Fotoliával és a 123RF cégekkel kötött. A CLX kép hitelkeretre tett szert a fent említett cégeknél, amit később bevált arra, hogy képeket vásároljon. A Felhasználó a szerződésben rögzített pontokban vállalja, hogy betartja a Fotolia és 123RF Felhasználói feltételeit. A nagyfelbontású, kristálytiszta készletképek kifizetése kreditkártyán történik, pontosabban a PayPal, pénzügyi intézet, vagy hasonló pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó cégeken keresztül, amit a Fotolia, illetve a 123RF határoz meg. A díjszabás magába foglalja az Áfát. A Felhasználó nem veheti igénybe a Fotolia és az 123RF által szolgáltatott képeket branding céljából, mint például logó, illetve semmilyen más, a Honlapján használt saját cégének márkajelzéséül szolgáló jelképként.

Honlap frissítése és visszavonása. A Felhasználó beleegyezik, abba a kikötésbe, hogy rendszeresen frissíti Honlapját. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem jelentkezik be a Clx.hu fiókjába, vagy nem frissíti díjmentes honlapját több mint hat hónapon keresztül, a Clx.hu fenntartja magának a jogot, hogy törölje rendszeréből a díjmentes honlapot és megakadályozza a honlaphoz való hozzáférést.

A Felhasználói engedély. Abban az esetben, ha a Felhasználó bizonyos tartalommal (a továbbiakban “Felhasználói tartalom” hivatkozás alatt) ruházza fel Honlapját, és a CLX nem szabja meg másképpen feltételeit, a Felhasználó engedélyezi a CLX-nek és társvállalatainak azt a kizárólagos, jogdíjmentes, időben nem korlátozott, megfellebbezhetetlen és teljes mértékben továbbadható jogot, amiben a CLX használhatja, reprodukálhatja, megváltoztathatja, átdolgozhatja, közzéteheti, lefordíthatja, módosított szöveget alkothat belőle, terjesztheti, előadhatja és bemutathatja a Honlap tartalmi elemeit. Összefoglalva, a CLX az illető Felhasználói tartalmat kizárólag csak a Felhasználó Honlapjának tárolása kapcsán használhatja, valamint az ügyfél Honlapja, annak eszközei reklámozása és a Felhasználói feltételekben megfogalmazott jogok gyakorlása céljából. A Felhasználó engedélyezi a CLX-nek, annak társvállalatainak és a licenc Felhasználóknak azt a jogot, ha a fent említettek élni kívánnak ezzel a lehetőséggel, hogy szabadon felhasználhatják a nevet, amit a Felhasználó a tartalmat illetően megadott. A Felhasználó elismeri és jótáll azért, hogy birtokában van és ellenőrzés alatt tart minden jogot a Felhasználói tarlalomhoz, valamint, hogy jogában áll közzétenni tartalmi elemeket Honlapján.

Előre nem látható körülmények (vis major). Minden olyan fennakadás, amit előre nem látható körülmények vagy más váratlan események okoznak, úgy mint sztrájkok, munkaszünet, helyi hatóságok közbenjárása (a felsorolás nem kizáró jellegű), továbbá az ebből származó technikai leállások, az aktuális CLX ajánlatok felfüggesztését eredményezhetik. Ezen befolyásoló tényezők meggátolják a CLX szolgáltatásaihoz és/vagy annak eszközeihez és/vagy a CLX altartományaihoz és/vagy a Felhasználók Honlapjához való hozzáférést, amiért a CLX nem vállal felelősséget. Következésképpen, a CLX mentesül a felelősség alól, hogy eleget tegyen a szerződésben rögzített használati időtartamnak, ami alatt a CLX Honlapkészítővel és/vagy annak eszközeivel és/vagy a CLX altartományaival (aldomain) és/vagy az ügyfelek Honlapjaival kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt.

Fiók megszüntetése. A CLX fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint cselekedjen és megszüntesse a Felhasználó fiókját, illetve annak hozzáférését a CLX Honlaphoz vagy annak egy részéhez, továbbá eltávolíthatja vagy lezárhatja a hozzáférést, amennyiben a Honlap tartalma megszegi a Felhasználói feltételeket.

Védjegyek - szerzői jogok (copyright). A CLX-en megjelenő összes tartalom illetve anyag a CLX tulajdonát képezik. Valamint a CLX Eszközzel készített oldalak tartalma a licencezők illetve a Felhasználók tulajdonát képezik, továbbá szerzői jogi védelem alatt álnak. Minden olyan tulajdonjog, ami nincs explicit módon szavatolva a Felhasználói feltételekben, arra, a meghatározott módon, minden jog fenn van tartva. A CLX, a CLX logó, minden olyan termék és szolgáltatás megnevezés, szlogen ami a CLX Honlapján fel van tüntetve a CLX, a szolgáltatók vagy a licencelők védjegyoltalma alá tartozik. Ezen elemek másolása, hamisítása vagy felhasználása, egészben vagy részletben, szigorúan tilos a Cylex, CLX Honlapkészítő vagy a védjegy jogos tulajdonosának korábbi írásos beleegyezése nélkül. A Felhasználók nem vehetnek igénybe meta címkéket (meta tag) vagy rejtett szövegeket a “Cylex”, “CLX Honlapkészítő”, “CLX”, illetve CLX védjegy, termék vagy szolgáltatás megnevezés alkalmazásával előzetes írásos engedély nélkül. Továbbá, a CLX Honlapjának megjelenése, beleértve az oldalakon feltüntetett fejléceket, egyedi grafikákat, gomb ikonokat és szkripteket, szolgáltatási védjegyeket, kereskedelmi védjegyeket, a CLX tulajdonát képezik, ezért írásos engedély nélküli másolásuk, hamisításuk, felhasználásuk az anyag egészében vagy részleteiben szigorúan tiltott. Minden más védjegy, bejegyzett márkajel, termék megnevezés, cégnevek és logók, amelyekről a CLX Honlap említést tesz az illető tulajdonosok magántulajdonát képezik. Ha említés történik bármilyen más termékre, szolgáltatásra, üzleti folyamatra vagy más információra a kereskedelmi nevén, védjegyen, gyártón, szolgáltatón keresztül vagy másféleképpen, az nem jelenti, illetve vonja maga után a CLX beleegyezését, védnökségét vagy ajánlását.

Kötelezettségek (1). A Felhasználó megérti és elfogadja, hogy minden Felhasználói feltétel, szavatossági kérdés és hivatalos levelezés, ami a két fél között köttetett, szerződésben volt meghatározva és diszkrét üzleti kapcsolatot és szilárd együttműködést feltételez, továbbá, kizárólagosan a Felhasználóra és Felhasználói Honlapok üzemeltetőjére tartozik, illetve korlátozódik. A CLX nem köteles ellenőrizni és nem tehető felelőssé a Honlapon feltüntetett tartalom, illetve annak funkcionalitása, a reklámozott üzlet típusa, jogszerűsége, hitelessége, teljessége, minősége, megbízhatósága, biztonsága, hasznossága miatt. A CLX felelősséget vállal az olyan Felhasználót ért kárért, amit gondatlanság vagy vétkes hanyagság okozott. A gondatlanság esetét leszámítva, a CLX nem vonható felelősségre a Felhasználót, vagy annak ügyfeleit ért közvetlen kárért vagy következményes kárért, különösen nem profit kiesés, a termelés szüneteltetése és/vagy a produktív tevékenységek félbeszakítása miatt. A Felhasználó kötelező törvényes jogcíme ezáltal nem lesz érintve. A fenti elv, mindenek fölött, azokra a kárigényekre vonatkozik, amik egy ember életében, testében vagy egészségében felmerülő bántalmak miatt lettek támasztva.

Kötelezettségek (2). Ha egy Honlap tartalmában bekövetkezett kárért egy olyan szabálysértést lehet okolni, ami szerződéses kötelezettségvállalás alá tartozik, illetve egy olyan szerződésben vállalt kötelezettség elmulasztása esetén, aminek megfelelő kezelése újból lehetővé teszi a termék hibátlan működését és felhasználását, amire a Felhasználó rendszeresen számíthatott, és a CLX tehető felelőssé ilyenfajta kötelességmulasztásért, akkor a CLX köteles ezen szolgálati hiba orvoslására a jogszabályi rendelkezés értelmében. Egyszerű gondatlanság esetén, azonban, a felelősség a valószínűsíthető és konvencionális kárra lesz korlátozva.

Felelősségkizárás. A CLX nem garantálja az igényelt altartomány sikeres regisztrációját. Ha a választott altartomány neve nem regisztrálható, a Felhasználónak lehetősége van egy másik név választására. A CLX nem vállal felelősséget a Felhasználó által feltöltött tartalomért. A CLX nem köteles ellenőrizni, hogy a tartalmak megsértik-e egy harmadik fél jogait.

Irányadó jog. A Felhasználói feltételeknek megfelelő értékesítési folyamat németországi irányítás alatt és az ottani jogi törvényeknek megfelelően történik.

Igazságszolgáltatás. A bírósági tárgyalások kizárólagos helye az Oberhauseni Kerületi Bíróság, Duisburgi Területi Bíróság.

A szerződési pontok elkülöníthetősége. Bármely járulékos megegyezést, kiegészítést és módosítást írásban kell rögzíteni ahhoz, hogy érvényes legyen a német Polgári törvénykönyv (BGB) 126b szakaszának megfelelően. Ha a megegyezés bármely rendelkezése érvénytelenné, alkalmazhatatlanná vagy törvénytelenné válik, ez nem érinti a többi rendelkezést. Ugyanez érvényes a szerződéses mulasztásokra is. Minden érvénytelen rendeletet egy érvényesíthetővel kell helyettesíteni, amely a legközelebb áll a két fél érdekeihez és az érvénytelen rendelethez.

Visszavonási/visszalépési feltételek
A Felhasználónak minden indoklás nélkül jogában áll visszalépni a szerződéses megállapodásból tizennégy (14) naptári napon belül. Ez a visszalépési időszak a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napig érvényes. A Felhasználó akkor élhet jogával, ha egy nyilatkozatot küld a CLX-nek (levélben, faxon vagy e-mailben), melyben világosan jelzi visszalépési szándékát.

Cylex Dienstleistungs GmbH
Pfalzerstr 81
46145 Oberhausen
Germany
Phone: 0208 62957-0
Fax: 0208 62957-10
dienstleistung[at]cylex.de

 

Vezérigazgatók: Peter Magin, Herbert Kotowski

Cégbejegyzési szám: HRB 22050, Amtsgericht Duisburg

Adószám: DE815156863

 

A visszavonás következményei. Ha a Felhasználó visszamondja a szerződéses megállapodást, a CLX minden befizetett díjat, beleértve a kézbesítési költségeket is (kivéve azokat a járulékos költségeket, amelyeknek oka, hogy a Felhasználó költségesebb kézbesítlési módot választott, mint amelyet a szolgáltató ajánlott) azzonali hatállyal visszatérít, legkésőbb a tizennégy napos határidőn utolsó napján. A visszatérítés ugyanazzal a fizetési móddal kell történjen, mint az első tranzakció -kivéve ha a felek másban egyeznek meg- és nem járhat többletköltséggel a Felhasználó számára. Ha a szolgálatató már elkezdett dolgozni a megrendelt Honlapon a Felhasználó visszalépése előtt, a Felhasználónak méltányos kártérítést kell fizetnie a szolgáltatónak azért a munkáért, amit a visszamondás napjáig végzett. Ez az összeg nem téríthető vissza. A visszavonási szabályzat vége.

További megjegyzések. A visszavonáshoz való idő előtt jog hatályát veszti abban az esetben, ha a szerződést mindkét fél teljesíti kifejezetten az ön kérésére, még mielőtt élt volna visszalépési jogával. A visszalépési szabályzat vége.

Adatvédelmi politika

2.1 Az adatvédelmi politika a személyes adatokra vonatkozik. Ezek sajátos információk, amik egy személyazonossággal rendelkező, illetve azonosítható természetes személy Honlap tartalmával vagy a személlyel kapcsolatos részletekre terjednek ki. Ezen jogi definíciók magukba foglalnak neveket, címeket, születési dátumok, Áfát az üzlettulajdonosak esetében, email címeket és hasonló adatokat.

2.2 A CLX elkötelezi magát az adatvédelmi törvények betartása mellett, illetve, hogy a cégre bízott Felhasználói adatokat a törvényesség keretein belül fogja kezelni. Ezen adatvédelmi politika csak a CLX Honlapjára, a clx.hu-ra vonatkozik. Más Honlap tartalmáért, amihez a CLX Honlapjáról külső linkek formájában juthat el a Felhasználó, a CLX nem vállal felelősséget.

 2.3 Ha a CLX olyan adatokat jelenít meg, amire az adatvédelmi törvény nem terjed ki, mint például jogi személyek vagy álnevek esetében, a fennemlített bizalmassági feltételek nem alkalmazhatók.
 2.4 Ha egy jegyzék sérti, illetve negatív hatással van a Felhasználó jogaira, kérjük, értesítse a CLX csapatát. Minden problémás bejegyzés azonnali törlésre kerül.
 2.5 Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása. Amikor meglátogatja a CLX Honlapját, a szerverek ideiglenesen és automatikusan lementik az internet szolgáltatót, azaz a cég internetes domain-jét. Az összegyűjtött adatokat a CLX nem használja személyes célokra. Mindemellett, személyes adatokat csak abban az esetben gyűjt, ha ön, mint Felhasználó, önszántából ruházza a CLX-re az információt. Az ön személyes adatai, ami a Honlap megalkotásához szükségesek, a jogszabályi rendelkezések értelmében kerülnek begyűjtésre és mindvégig a személyes információk védelme alatt állnak. A regisztrálás szerves részeként gyűjti egybe a személyes adatokat, ezzel szemben, vannak olyan információs mezők, amelyek kitöltése nem elengedhetetlen a CLX szolgáltatásainak biztosításához. Ezek opcionális mezők név alatt vannak feltüntetve.
 2.6 A CLX Honlapkészítő Románia Alkotmányának 677-es számú törvénycikkelye alapján, ami 2001 November 21-én lépett érvénybe, dolgozza fel a személyes adatokat szem előtt tartva az egyének védelmét és az adatok szabad és biztonságos áramlását. A fenti cikkelyt a 102/2005-ös számú törvény módosítja, illetve egészíti k. Ehhez társul a 36/2007-es számú sürgősségi kormányrendelet, amit a 278/2007-es cikkely egészített ki. A Cylex cég az “Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal” (szabad fordításban: A személyes jellegű adatok feldolgozását és ellenőrzését végző nemzeti bizottság) nevezetű hatóságnál lett hivatalosan bejegyezve, és a 19603 iktatószám alatt található meg.
 2.7 A hatályban levő törvény 12-es cikkelyének 1-es számú bekezdésével összhangban, ha a személyes adatok egyenesen a szóbanforgó egyéntől vannak begyűjtve, a CLX Honlapkészítőnek (SC CYLEX Tehnologia Informatiei International SNC) kötelességében áll a Felhasználóval a következő információt közölnie: az adatfeldolgozás célja az elektronikus kommunikáció fenntartása és marketing. Ezen adatok nem arra lesznek felhasználva, hogy tönkretegyék, vagy bármiféle módon beavatkozzanak a Felhasználók magánéletébe vagy családi szférájába. A www.clx.hu-t S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C. ügyintézése alá tartozik, a következő kapcsolattartási információkkal: Sat. Palota 119 / A, 417 516 Palota, Románia. Az adatvédelem olyan egyének érdekeit és adatait óvja, akik ügyfeleknek és potenciális ügyfeleknek, illetve fogyasztóknak és lehetséges fogyasztóknak számítanak. A feldolgozott személyes információ tárba a következők foglaltatnak bele: a szóbanforgó természetes személy neve, címe, telefon-fax száma, email címe. A CLX nem kovácsol hasznot az itt begyűjtött információból. A meghatalmazott természetes személy hozzáférési jogairól az információhoz és annak részleteiről a Felhasználói feltételekben olvasható.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van az adatgyűjtéssel és feldolgozással kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a CLX-szel. Ha bizalmas információt oszt meg velünk, ezt írásban vagy faxon küldje el a CLX partnerének.

 

Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi címen:

S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C.
Sat Palota 119 / A
RO 417 516 Palota
România


A személyes adatok feldolgozásának biztonsága

 3.1 Az ombudsman (országgyűlési biztos) által 2002, Április 18-án kibocsátott 52-es számú rendelet, a személyes adatok feldolgozásának minimális biztonsági követelményeinek elfogadását érintően, képezi azon technikai és szervezési intézkedések alapját, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megőrizzék a S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C. által begyűjtött és feldolgozott személyes adatok bizalmas kezelését és sértetlenségét.
 3.2 A CLX minden olyan technikai és szervezési biztonsági protokollt követ, ami biztosítja a Felhasználók személyazonosságát igazoló információk sértetlenségét, illetve a jelszavak, vagy más biztonsági előírások miatt rögzített adatok megközelíthetetlenségét. Az ügyfeleket a következőktől védjük: az adatok szándékos vagy véletlen félrekezelése, illetve manipulációja, a Honlap tartalmában bekövetkező veszteség vagy annak teljes elvesztése, eltűnése, továbbá illetéktelen személyek hozzáférése. A biztonsági követelmények megvalósítását célzó intézkedések összhangban vannak a szakterületen elfogadott minőségi szabványokkal.

HTTP-sütik (cookies)

 4.1 Annak érdekében, hogy egy Felhasználó látogatását a CLX-en még intenzívebb és maradandóbb élménnyé tegyük, a cégünk a Honlap bizonyos felületén HTTP-sütiket (röviden süti) tüntetett fel. A sütik alatt rövid szövegfájlokat értünk, amiket a szerverek generálnak és annak a böngészőnek a segítségével, amit a Felhasználó vesz igénybe, a Felhasználó személyi számítógépébe kerülnek lementésre. Bizonyos helyeken a CLX munkamenet-sütiket használ (olyan ideiglenes sütik, amelyek addig működnek, amíg a látogató a Honlapon tartózkodik). Ezek lehetővé teszik a web alkalmazások számára, hogy a Felhasználó online státuszát kezeljék, továbbá megengedik az ügyfeleknek, hogy könnyedén navigáljanak a szolgáltatások, saját Honlapjuk tartalma, valamint a Honlap építésére alkalmas eszközök között. Hosszú távon, ezeket a sütiket főleg abból a célból használják, hogy a Felhasználó számára bármikor elérhetővé tegyék az ismétlődő beállításokat a CLX Honlapján és az eszközök konfigurációjában. Abban az esetben, ha ezen sütikbe adatokat kell elraktározni, a Felhasználó beleegyezése elengedhetetlen a frissített süti elmentése előtt. Az ügyfél beállíthatja úgy a böngészőt, hogy az jelezzen bármilyen típusú süti telepítése előtt, illetve hogy az elutasítsa azok elfogadását és installálását. A sütik visszautasítása maga után vonhatja a kínálat korlátozását a CLX Honlapján és/vagy a Honlapépítő eszközök terén is.

A nyilvános tartalom fölötti jogok

  5.1 Ha az ügyfél, illetve Felhasználó, tartalmat vagy fájlokat tesz közzé nyilvánosan hozzáférhető felületeken, felruházza a CLX-et azzal a joggal, hogy általános értelemben véve szabadon használhatja a szóban forgó tartalmi elemeket (teljes egészében vagy részletekben), más szavakkal, lemásolhatja, alakíthatja, átdolgozhatja és közzéteheti őket. A fent említett folyamatra azonban csak akkor kerülhet sor, ha az kizárólagosan a Honlap tartalmának bemutatását, terjesztését és reklámozását szolgálja.
  5
.2 Ez a jog érvényét veszti az ügyfél, illetve Felhasználó, által eszközölt Honlap közzététel után. A Felhasználó bármikor képes információt visszavonni, illetve törölni Honlapjáról a CLX megkérdezése nélkül.
  5
.3 Ha az ügyfélnek vagy Felhasználónak nincs joga egy bizonyos tartalom közzétételéhez, gondoskodnia kell arról, hogy a tartalom jogai fölött rendelkező egyén(ek) hozzájáruljon (hozzájáruljanak) a jogok átruházásához a fenti rendelkezések értelmében.
  5
.4 Annak érdekében, hogy a jelenlegi, illetve leendő szolgáltatásaink minél inkább megfeleljenek a Felhasználó elvárásainak, az ügyfél elfogadja, hogy álnevet használjon, amikor a szolgáltatásokhoz folyamodik. A hitelesített álnév alatt szereplő információk, a hatályos törvények értelmében, nem lesznek összevonva az álnév tulajdonosának adataival. A CLX csupán saját elhatározásából és céljai miatt használja ezeket az egyezményeket, és, nem utolsósorban, azért, hogy ügyfeleinek újabb szolgáltatásokat biztosítson. Nem fog egy harmadik fél számára személyes adatokat továbbadni.

 

Online vitarendezés

  5 Amennyiben Önnek online vásárlással kapcsolatos panasza van és szeretné azt bíróságon kívül elrendezni, az Online vitarendezés egy peren kívüli megoldást biztosít az Ön számára.
Szeretnénk tájékoztatni Önt a következő online platformról: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 
Az EU vitarendezési testületek már elérhetőek Magyarországon.

 

Palota, 2013


S.C. CYLEX TEHNOLOGIA INFORMATIEI INTERNATIONAL S.N.C.
Sat. Palota nr. 119/A
417516 Palota
România